1. Gå til listen med ansatte https://planmyshifts.com/admin/users
  2. Sæt flueben ved Rækkefølge øverst til højre for tabellen
  3. Du kan nu angive rækkefølgen som et tal ved hver ansat, se animationen nedenfor. Et 1-tal betyder, at den ansatte vil være nummer 1 på listen og så fremdeles.


Bemærk, at flere ansatte gerne må have samme tal. I så fald sorteres de efter hvem, der er oprettet først.