En kontrakt er vores betegnelse for de ansættelsesforhold, som beregneren skal tage højde for ved et vagtrul. Her er et screenshot af, hvad du skal udfylde, når du opretter en kontrakt:Tip: En ansat skal tildeles en kontrakt, før han/hun bliver påsat en vagt!


Lad os gennemgå dem her.


Hviletid ml. vagter

Antallet af timer fra én vagt slutter til at den ansattes næste vagt må starte. Angives i timer. Hvis ansatte gerne må have flere vagter i umiddelbar forlængelse af hinanden, kan du sætte denne til 0.


Daglig arbejdstid

Antallet af timer en ansat højest må arbejde dagligt. Hvis en 8-timers vagt strækker sig over to timer over midnat, tælles seks timer som arbejdstid den første dag og to timer den næste arbejdsdag. Angives i timer. Hvis ansatte ikke har et dagligt loft på deres arbejdstid, kan du sætte denne værdi til 24, som svarer til antallet af timer i et døgn.


Ugentlig arbejdstid

Antallet af timer en ansat højest må arbejde i en kalenderuge. Angives i timer. Hvis ansatte ikke har et ugenligt loft på deres arbejdstid, kan du sætte denne værdi til 168, som svarer til antallet af timer på en uge.


Maks timer i måned

Antallet af timer en ansat højest må arbejde i en kalendermåned. Angives i timer. Hvis ansatte ikke har et månedligt loft på deres arbejdstid, kan du sætte denne værdi til 744, som svarer til antallet af timer på en måned.


Arbejdsdage i en måned

Antallet af dage en ansat højest må arbejde i en kalendermåned. Angives i timer. Hvis ansatte ikke har et månedligt loft på deres arbejdsdage, kan du sætte denne værdi til 31, som svarer til antallet af dage på en måned.


Maks antal arbejdsdage i streg

Antallet af dage en ansat højest må arbejde i streg.


Min antal arbejdsdage i streg

Antallet af dage en ansat højest må arbejde i streg. Det er typisk ikke et ansættelsesforhold, men af hensyn til algoritmen findes muligheden. Den bør indstilles til mindst to for at give fornuftige vagtplaner.


Frekvens for weekender

Nogle medarbejdere må højest arbejde hver fjerde weekend eller hver anden weekend. Hvis medarbejderen kun må arbejde hver fjerde weekend - eller hvis arbejdsbyrden historisk set har givet ansatte weekendsarbejde hver fjerde weekend - kan man sætte værdien til 4. Hvis vagtberegneren ikke er god til at påsætte ansatte i weekenderne, kan du med fordel reducere tallet fra 4 til 3 eller 2, som udtryk for at medarbejderne skal arbejde hver tredje eller anden weekend.


"Timer i en periode" og "Periodens længde i uger"

Ganske som systemet understøtter daglige, ugentlige og månedlige arbejdstider, understøtter systemet også timer i en af brugeren defineret periode. Sætter man "Timer i en periode" til 144 og "Periodens længde i uger" til 4, så sikrer systemet at de ansatte i 4 sammenhængende uger ikke arbejder mere end 144 timer.